На практика създадохме най-широкоспектърния

Web-базиран
Лабораторен софтуер

И за да не се гордеем само с количество, всяка една лаборатория е създадена след много часове анализи в реална работна среда

Лабораториите на MedicFrame

Скалируемост, бързина, опционалност, процедури, мапирания, стандарти, интеграции, управление, тикетинг, предиктивност, шаблонизация, иновации! Всичко това събрано в ЛИС от MedicFrame получава и като допълнение ниво на съпорт, който е без установена алтернатива до момента в България със своята бързина, акуратност и адекватност

Клинична лаборатория

Манипулации, връзки с анализатори, стандарти, персонални конфигурации

Имунология

Стандарти, връзки, методи, номенклатури антингени и алергени

Хематопатология

Стандарти и предефиниране, флоу антитела, ИХХ антитела, ISH сонди

Патология

Стадиране, връзки МДД и тип, органна локализация, парафини, стъкла

Генетична лаборатория

Гени, маркери, мутациим цитогенетика, панели, стандарти

Трансфузионна лаборатория

Кръвни групи, фенотипи, антигени, статуси, методи, съвместимости

Кръвна банка

заявки за биологични продукти, съхранение, експедиции, преливане

Микробиология

Бактерии, антибиотици, патогени, микробни числа, взаимовръзки

Вирусология

Взаимовръзки МДД и тестове, методи, биоматериали, антитела

Цитология

Биологични материали, резултати, терапии, Папаниколау, бетезда система

Нуклеарна лаборатория

Лъчение, маркери, прикачване на образи, специфични консумативи

Таласемии

Капилярни, целогели, биохимични методи, идентификации на патологии

Семинологична лаборатория

Типизиране на спермограми, количествени и качествени показатели

Образна диагностика

Интеграции с апаратура, прикачване на външни файлове, филми, радиация

Манипулации

Планиране на пациенти и материали, управление на "Чакащи пациенти"

За лабораториите на MedicFrame

Лабораторната Информационна Система от MedicFrame е част от болничната информационна система, но на практика има възможността да функционира и индивидуално.

За да функционира индивидуално трябва да може да отговори на нуждите на самостоятелните лаборатории. Ние се погрижихме да обхванем спецификите до възможно най-подробният ималък детайл, независимо дали функционалността е част от медициската дейност на лабораторията или финансово отчетната й дейност. Няма друга лабораторна система, която съдържа такъв набор от функционалности, предефинирани полета, шаблони или избор на опция от падащо меню в този обем, който съдържа MedicFrame.

 • Изключително бърза интеграция с анализатори през ISTM
 • Всеобхватна Баркод система за всякакви лабораторни нужди
 • Пълна информираност с един поглед върху обобщен журнал
 • Изработена в посока предефинирана индивидиалност
 • Вътрешна и външна (НЗОК, МЗ, Фондопве, РЗИ) отчетност
 • Възможно най-бързо и лесно скалируемият софтуер на пазара
Редуциране на загубено време в лаборатории с
80%
По-малко бюрокрация с
60%
Завишена възможност за справки с
65%
Намалено време за резултати с
50%
Намаляване на разходи до
45%
Намалено време за нов анализатор с
80%

3 изследвания

Всекидневно се увеличават

1+ типа лаборатории

при това шаблонизирани

0+ модела за справки

динамични, а не статични

3 свързани анализатора

всеки следващ до 24 часа

Процесът до неговата завършеност

За да създадем правилните процеси в софтуер, трябва да ги познаваме. Ние от MedicFrame създадохме лабораторната система след като хората, работещи в лаборатории бяха до нас през целият път.

Заявка

Шаблонизация и зададени критерии, дефиниране на час и дата за резултат, определяне на получател

Приемане

Автоматично стартиране на процес по обработка на анализатори, индикация на заявител за прием на заявка

Валидиране и готовност

Готовност в проценти, видимост на резултат след валидиране, подписване в системата на валидиран резултат

Индивидуална и интегрируема

Лабораторната Информационна Система от MedicFrame е напълно интегрируем с външни софтуери и хардуери, както и има възможността за надграждане според нуждите и изискванията на потребителите. За да бъде напълно функционираща лабораторията тя е:

Със собствена регистратура и каса

Записване на часове. Създаване на заявки. Множество варианти за разплащане. Отчети.

Със собствено складово стопанство

Складове. Наличности. Заявки. Доставки. Трансфери. Разходи. Проследяване. Справки

С опция за външни интеграции

Отворена за интеграции със счетоводни софтуери, различни болнични системи

Конфигурируема

Различни модели за изследвания, моделиране, дефиниране на референтни стойности

Опростено ценообразуване!

Получавате пълна функционалност като цената се базира единствено на броя потребители

До 10 потребителя

лв 26 /месец
 • За потребител
Демонстрация

До 20 потребителя

лв 24 /месец
 • За потребител
Демонстрация

До 50 потребителя

лв 22 /месец
 • За потребител
Демонстрация

До 100 потребителя

лв 20 /месец
 • За потребител
Демонстрация

Над 100 потребителя

лв 18 /месец
 • За потребител
Демонстрация

Всички посочени цени са без ДДС