Изцяло Уеб базиран софтуер за управление на лечебни заведения за болнична помощ

Това не е инструмент само за финансова проследимост и отчитане към НЗОК, РЗОК, МЗ, РЗИ, Фондове и т.н. - това е болничен софтуер MedicFrame - създаден от специалисти, иноватори и визионери в здравеопазването за всички в здравеопазването

За менинджмънта

Създадохме инструмент за мениджмънта на лечебни заведения - за вземането на правилни решения базирани на реални данни в момента на тяхното генериране

За лекари и лаборанти

Създадохме инструмент за лекари и специалисти - повече време за пациентите, редуциране на бюрокращина, дисертации, публицации, статии - с няколко клика

За медицински сестри

Създадохме инструмент за медицинските сестри - вече не са само технически секретари, а част от помощта и лечението на пациентите с един поглед

МБАЛ, СБАЛ (онкологични и хематологични), Хосписи, КОЦ управление на процеси и звена от А до Я с един поглед, независимо къде сте и какво устройство разполагате във всеки един момент

Болничната Информационна Система MedicFrame е единен инструмент за управление на информационна дейност във всяко едно звено и/или структура във всяко едно лечебно заведение.

work-image

Регистратура и каса

Планиране, заявки, плащания, фактури, отчети, касови апарати

Как функционира Болничната система MedicFrame?

MedicFrame е най-бързият и интуитивен медицински софтуер правен до момента в България

По-лесно

Използвайки популярни потребителски интефейси, MedicFrame се превърна в най-интуитивният здравен софтуерен инструмент в България. Изцяло ролево-базиран достъп без излишни екрани, менюта, бутони.

По-бързо

Няма друга здравна информационна система със средно време за извършване на операции под 1 секунда. Няма друга система, която да обработва и визуализира справки и анализи със скоростта на MedicFrame.

MedicFrame

Светкавичен, изключително лесен за работа интерфейс, стабилност, сигурност, мобилност, регулативно и законово издържан, контрол при отчитане на извършени дейности в болнична и доболнична дейност, лаборатории, регистратури.

Пациентите и тяхната обратна връзка

Независимо дали е частно, общиинско или държавно едно лечебно заведение. В основата е грижата за пациента и неговото задоволство от предоставените му грижи и затова MedicFrame дава:

 • Доказана експертиза.
 • Оптимизиран път на пациента
 • Драстично по-малко хартия и повече е-детайли

Финансови резултати и развитие

Когато една болница се старае да даде повече на пацинета, тя неумоверно влиза в преразход и в повечето случаи води до негативни финансови резултати. С MedicFrame Вие:

 • Контролирате допустимите разходи за единица пациент
 • Знаете предварително детайлите касаещи общите разходи
 • Можете да прогнозирате и планирате бъдещи финансови потоци

MedicFrame е също:

Освен пълна прозрачност, но и контроли на всяко едно ниво - отчетност към институции, материални и нематериални разходи, лечение на пациентите в ЛЗ.

Контроли при НЗОК, РЗИ, МЗ отчитане
По-адекватни доставки и склад
По-малко загуби и повече приходи
Осезаемо по-малко бюрокрация
Как мога да разгледам системата и нейните възможностите по-детайлно?
Как би протекло внедряването при нас и колко време би отнел този процес?
Мога ли да направя промени в зависимост от организацията ни и изискванията, които имаме?
Мога ли да разчитам на съпорт тогава, когато е необходимо?

Опростено ценообразуване!

Получавате пълна функционалност като цената се базира единствено на броя потребители

До 10 потребителя

лв 26 /месец
 • За потребител
Демонстрация

До 20 потребителя

лв 24 /месец
 • За потребител
Демонстрация

До 50 потребителя

лв 22 /месец
 • За потребител
Демонстрация

До 100 потребителя

лв 20 /месец
 • За потребител
Демонстрация

Над 100 потребителя

лв 18 /месец
 • За потребител
Демонстрация

Всички посочени цени са без ДДС