Ако сте Специалист, ДКЦ
или Медицински център...

Отлично знаете, че за съвременно лечение се изискват съвременни технологии, след дълги изпитвания, валидации и одобрения.
Ние - MedicFrame ви даваме точно този инструментариум, за да продължите развитието си в посоката, където е вашата цел.
Изпитан, валидиран, одобрен и предпочитан от тези, които веднъж са се докоснали до него.

Елементарен за употреба

Софтуерът е изграден след анализ на пазара и обратната връзка от ползвателите. Идеята беше да създадем по-добър.
Създадохме - MedicFrame!

Справки в реално време

Справките биват статични и динамични, също така, софтуерът е абсолютно интегриран с всички звена в структурата. Освен в реално време, но и с реални данни.

Мобилност

MedicFrame е единственият уеб-базиран софтуер в България. Защо Web? - Ваше право е да НЕ се съобразявате с обстоятелствата за да вършите дейността си.

Управлявай лесно и бързо твоята Практика, където и да си. Вече дори и през мобилното си устройство

При създаването на системата взехме предвид не само изикванията за дейност и отчетност към НЗОК, МЗ, РЗИ, ДЗОФ, НОИ и др. Проектирахме и комбинирахме в един софтуер интуитивността и бързината на приложенията, с които боравите в ежедневието си

Оползотворете пълноценно
Времето си

Използването на лесен, оптимално автоматизиран и интуитивен инструмент за управлението на дейността ви дава времето, което можете да инвестирате в допълнителни приходи и дейности, а нуждата от допълнителен ресурс - редуцирана.

 • Обработка на пациент за по-малко от 1 минута
 • Максимален брой автоматизирани процеси
 • Външни заявки към прегледите - с няколко клика

Бъдете независими

На практика при индивидуално обучение или на ключове потребители в организацията, MedicFrame може да "живее" самостоятелно без дори намесата на съпорт. Администраторският профил на системата дава възжможност за контрол, промяна, задаване на критерии по преценка на потребителя. Това, означава:

Адаптивност. Веднага.

Писането на мейли, бавната, а понякога и липсваща обратна връзка от страна на съпорта, дългите и бавни обяснения остават в историята. MedicFrame е готов за настройки и проследяване по множество критерии. Отдалечено. Веднага.

Контрол

В случай на неправилни промени или настройки, системата не позволява да бъде отчетена дейността без тя да бъде коригирана акуратно и в срок според изисквания на НЗОК, РЗИ, ДЗОФ и т.н.

За функционалностите

Независимо от обема на дейността или броя кабинети. Интелигентният медицински сопфтуер MedicFrame е създаден със замисъл да влезе в употреба изключително лесно, бързо и неангажиращо, а миграцията - неусетно. MedicFrame е внедряван дори и без посещение на място.

Регистратура

 • Планиране
 • Заявки за преглед
 • Covid19 заявки
 • Работни времена
 • Направления
 • Фактуриране
 • Каса - РКО/ПКО
 • Дневни отчети
 • Лаборатории

Медицински център

 • Пациенти
 • Лаборатории
 • Външни консултации
 • Вътрешни заявки
 • ЛКК/ТЕЛК
 • Протоколи
 • Рецепти
 • Справки
 • Работни времена
 • Диспансеризации
 • Майчино здраве
 • Мобилни приложения
 • XML отчетност
 • Планиране
 • Регулативен стандарт

Лаборатории

 • Манипулационна
 • Онлайн резултати
 • Клинична
 • Микробиогия
 • Вирусология
 • Генетика
 • Имунология
 • Патология
 • Хемопатология
 • Трансфузионна
 • Таласемии
 • Нуклеарна
 • Образна
 • Семинологична
 • Цитологии

Още от MedicFrame

 • Чакащи пациенти
 • Проследяване терапии
 • Онлайн часове
 • Складово управление
 • Външни интеграции
 • 24/7 Видео съпорт
 • Тикетинг система
 • Външни интеграции

Към днешна дата през MedicFrame са:


- Преминали амбулаторен преглед над 1+ пациента.

- Преминали през програма Майчино здравеопазване над 1+ усмихнати майки.

- Диспансеризирани над 1+ пациента.

- Извършени над 1+ Високоспециализирани дейности.

- Назначени, изработени и валидирани над 1+ входящи направления.

- Издадени и отчетени над 1+ болнични листи.

- Изработени, валидирани и отчетени само за доболнична помощ над 1+ рецепти и протоколи.

Опростено ценообразуване!

Получавате пълна функционалност като цената се базира единствено на броя потребители

До 10 потребителя

лв 30 /месец
 • За потребител
Демонстрация

До 20 потребителя

лв 28 /месец
 • За потребител
Демонстрация

До 50 потребителя

лв 26 /месец
 • За потребител
Демонстрация

До 100 потребителя

лв 24 /месец
 • За потребител
Демонстрация

Над 100 потребителя

лв 22 /месец
 • За потребител
Демонстрация

Всички посочени цени са без ДДС