Анализираме, проектираме, изграждаме иновативни, ефективни и социални
e-Health проекти

Идеята може да е гениална, перспективна, подобрена или просто налудничева. Всичко зависи от това, дали има смисъл, ползи и на каква цена, разбира се, след изграждането й.

Идеята

Всеки един нов проект е като стартиране на нов бизнес. Заедно с възложителя обсъждаме крайната цел, демонстрираме създадената от нас платформа, обсъждаме промените й и времто за изпълнение

Детайлите

Заедно събираме и разглеждаме детайлите за идеята. Отново начертаваме новостите за изграждане, стъпките за достигане на целта, приоритетите и нужното време. Създаваме blueprint документ, който следваме.

Изграждането

Посочват се Project Owner(s). Следва се докуменцията и след всяка стъпка се минава към alfa тестване. След успешно се потвърждава и от дефинирани beta тестери - потребителите. Старт на проекта.

Експертиза и Know-How

Още преди създаването на MedicFrame , основателите и партньорите й натрупаха зад гърба си множество реализирани идеи, проекти, които получиха оценка за иновации в топ 3 между Merck & Boeing, както и развитие на продукти и решения. След изграждането на няколко проекта свързани с e-Health и дигитална трансформация, натрупаните идеи и know-how за успешното им реализиране и развитие в посока наука и иновации, ние подготвихме необходимите човешки и технически ресурси.

Годините натрупани експертизи в различни области и изразена в цифри

3+ години

Анализи и оптимизации на процеси

1+ години

Управление на проекти за дигитално здравеопазване

3+ години

Web Software Architecture & Development
 • Детайлно обследване на всеки детайл вземащ участие в структурата и организацията
 • Акуратно описание на анализа. Повторно обсъждане на документа за валидация
 • Създаване на модел за оптимизация. Тестване с реални сценарии, извъм реална среда
 • Създаване на ROI модел за плюсове и минуси след оптимизация и проследяването му
 • Бизнес и технически план. Дефиниране на методика и съчетаване с анализа
 • Роли, отговорности, дефиниране на стъпки за проследяване на задания и отчетност
 • Изготвяне на техническа архитектура за настоящи нужди и бъдещи такива
 • Ежедневно проследяване. Готовност за промени по предварителни сценарии
 • Подготовка за съответните кадри за всеки етап. Тестове, ъпдейти, проверки
 • Дефиниране на dev teams и запознаване им с етапите, обучение на процесите
 • Проследяване и обсъждане на техническото развитие и спазване на указания
 • Алфа тестове, бъг фиксинг, спазване на правила за настъпили промени

2+ години

Изграждане на API, Drivers & IoT интеграции

1+ години

Image & Video recognition

3+ години

Database Архитектури и
Big Data
 • Създаването на сценарии с цел превенция за съществени промени в при обмен на данни
 • Документиране на модели за сигурнсот, създаване на варианти в критични ситуации
 • Постоянен мониторинг за правилното движение на данни. Проверка на дуракоустойчивост
 • Създаване на версии на бекъпи, архиви, синхронизации, првенция. Допълнителни тестове
 • Детайлно описание на целите, пътят за постигането им, бизнес и финансови плюсове минуси
 • Хардуерна и друга техническа подготовка за плавното и безаварийно развитие на заданието
 • Описание на завършените етапи и възникнали препядствия. Валидиране на следващи
 • Въвеждане и прилагане на стандарти за обмен на данни в зависимост от интеграцията
 • Подготовка на правилна база данни за съответните цели. Настройки и продължителен тест
 • Изграждане на архитектура и структура за съхранение, сигурност, обмен и консолидация
 • Дефиране на таблици и полета при въвеждане, създаване модели за експорт и консолидация
 • Подготовка на видове, последователност, стойности и параметри на алгоритми за анализи

Изграден и работещ проект

Идеология + Експертиза + Целеустременост + Платформа + Екип = 99% Успешен проект с изчистен код.
Това е MedicFrame!

Имате идея? - Супер, да действаме!
Съществуващ проблем? - Да го решим!?
Вярвате в промените? - Да, ние също...

24/7/365