Изграждане на удобни приложения и интеграции за

за лекари и пациенти

Лечението не е само посещение в медицинския център или последвала хоспитализация. Лечението е превенция, лечението е и продължение, а отдалечения мониторинг - връзката. В тези посоки разработките на MedicFrame играят най-съществена роля. Правилното структуриране на данни и адекватно събраната информация.

Как? - Ние знаем как.
А каква е вашата цел?

Осъзнавайки възможностите на MedicFrame инструментите за отдалечена поддръжка и връзка с лабораторни анализатори, създадохме модел за интеграции на различни IoT устройства от ежедневието - смарт гривни, смарт часовници, глюкомери, апарати за кръвно налягане и като цяло - всички, които имат опция за интеграция, подкрепен с възможност за видео комуникация между лекар и пациент. Целта - превенция, диагностика, последващ мониторинг, лечение, спешна помощ, предиктивни анализи.

Електронно Здравно Досие

MedicFrame обобщава здравната и медицинска информация на своите потребители от всякъде и от всичко. Целта - цялостна и завършена здравна картина на пациента - какво е било преди, какво се е случило след, за да бъдат взетите решения за лечения базирани на информация.

Интеграции с други софтуери

Възможността да се акумулира информация от различни външни източни, като други болнични системи, системи за доболнична помощ или просто приложения в една единна среда, дава инструмента за цялостна визия на съответнкят лекар да вземе предвид дори и най-малките детайли. Дори и тези, които ссъществуват в различни от електронните досиета бази данни.

Данни. Много данни.

Ние от MedicFrame вярваме, че за да се вземе правилно решение за състоянието на кой да е пациент, ангажираното за това медицинско лице трябва да бъде наясно с предходни терапии, манипулации, диагностика, лечения, както и с информацията от ежедневните дейности и начинът му на живот. Тази информация е там. В повечето случаи само на хартия и естествено неизползваема. Следователно ниска или почти никаква реална информираност. MedicFrame създава възможността информацията да бъде дигитализирана и достъпна там и когато е необходима в правилен и удобен формат.

Преки ползи за пациента

MedicFrame дава възможността за централизиране на всички данни от всяко едно "умно" устройство да се акумулират директно в неговото досие и да бъдат видими и достъпни в момента на тяхното генериране.

Home Care

Пандемии. Хронични заболявания. Хора с психически и физически затрудния за придвижване. MedicFrame освобождава ограниченията тези хора да не получават адекватна и навременна грижа. Посредством наличните съвременни технологии, пациентите могат да бъдат мониторирани с реалните и моментни показатели от своите лекари, както и да бъдат спокойни, че техните близки за наясно със състоянието им и са готови за реакция.

Отдалечен преглед

Отдалеченият мониторинг е получил името Телемедицина. На практика това е видео разговор с възможност за отбелязването на анамнеза. Някъде, където всъщност остава невидима за заинтересованите лица. MedicFrame направи отдалечния мониторинг реален преглед и консултация. Анамнезата се снема в реално досие, издава се издържан според НРД амбулаторен лист, пациентът има възможност да сложи своя подпис и извършената дейност да да бъде заплатена от НЗОК.

IoT интеграции

Вече можем да си позволим да искаме да проследим нивото на кръвната ни захар или тази на нашите близки в реално време през здравното досие, а тази информация да бъде видима от лекуващият ни лекар точно в този момент, с тези параметри. или е важно епикризата от последното лечение да ни бъде винаги под ръка, когато например посетим различно от предходно лечебно заведение.

Възможност за реални резулати с минимални усилия

Във време на иновации и развитие на все по-иновативни медицински и фитнес устройства на Internet of Things, Big Data остава локално на мобилни устройства за потребителите. Досега тази информация не се използва според нейното предназначение и развитие на живота.

  • Сигурност за пациента и неговите данни
  • Достъпни с един или няколко клика
  • Едно място - цялата информация

до 1%

По-добра и достъпна информация

до 0мин

Спестено време от посещения

до 0%

По-добра удовлетвореност

1сек

Време достигане на досието ти