Единна уеб-базиранa платформа за управление на първична, доболнична и болнична медицинска дейност

Най-бързият и интуитивен медицински софтуер правен някога в България

Как работи Medicframe?

По-бързо

Няма друга здравна информационна система с време за извършване на операции под 1 секунда. Няма друга система, която да обработва и визуализира справки и анализира с такава точност и бързина в реално време.

По-лесно

Използвайки популярни потребителски интефейси, MEDICFRAME се превърна в най-интуитивният здравен софтуерен инструмент в България. Изцяло ролево-базиран достъп без излишни екрани, менюта, бутони.

По-добре

Бързина, изключително лесен за работа интерфейс, стабилност, сигурност, мобилност, регулативно и законово издържан, контрол при отчитане на извършени дейности в ДКЦ, болници, лаборатории, регистратури.

Болници
ДКЦ
ОПЛ
Лаборатории
Образна диагностика

Защо системата няма конкуренция?

Няма друг толкова гъвкав, лесен, скалируем, пълнофункционален и в същото време уеб-базиран инструмент, който освен че е изграден с цел отчитане към здравни и национални институции, са заложени световни практики и стандарти

Мениджмънт репортинг инструмент

Предифинирани и свободно избираеми мениджмънт справки и анализи в реално време

Себестойност на пациент

Реална себестойност на пациент и възможност за избор на различни критерии

НЗОК, ДЗОФ, НОИ, НАП, МЗ, ХАДИС

Системата е с изградени канали за вход/изход на данни за отчитане на медицинска дейност (XML)

Клиники, отделения и кабинети

Покрити за функционалните изисквания за ежедневната дейност в МБАЛ и ДКЦ

Лаборатории и диагностика

Собствено изграден модул за клинични лаборатории и образна диагностика. Интеграция с баркод апаратура

Финанси, счетоводство и склад

Счетоводство като част от системата. Намалена човешка намеса в счетоводните и финансовите операции

Регистратура и администрация

Драстично намалени стъпки по извършване на дейностите по ригистратура. Край на чакащите пациенти

Контроли при отчитане

Изградени контроли при отчитане на извършени медицински дейности. Добавени специфични контроли

Кодиране и стандарти МКБ 10, МКБ 9/АКМП, HL7, GDPR

Извършване на дейностити по последни изисквани, международни стандарти, валидиран трансфер на данни

Изградена съвместно със специалистите от МБАЛ Тракия и Медицински център Трета поликлиника, Стара Загора

Демо

Свържете се с нас за да ви покажем как работи нашата система